Katedra za ekonomiku i statistiku

Početna

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2022. GODINE ZA APSOLVENTE IZ PREDMETA EKONOMIKA VETERINARSTVA

Ispit će se održati 25.11.2022. godine (petak) u 12:00 časova na Katedri za ekonomiku i statistiku.

Odgovorni nastavnik, Prof.dr Drago Nedić

 

 

SAS I GODINA – OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE IZ IZBORNOG PREDMETA MENADŽMENT U VETERINARSTVU

Nastava iz predmeta Menadžment u veterinarstvu, za specijalizante koji su odabrali ovaj izborni predmet, će se održavati petkom u vežbaonici Katedre za ekonomiku i statistiku, u 14 do 16 časova ili po dogovoru sa odgovornim nastavnikom.

Odgovorni nastavnik: Prof.dr Drago N. Nedić

 

 
 
OKTOBAR 2 ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

OKTOBAR 2 ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA
 
ISPIT IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE I EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) U OKTOBAR 2 ISPITNOM ROKU
 
OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA
 
ISPIT IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE I EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU
 
OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM
 
UPIS OCENA IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE, EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) I EKONOMIKE VETERINARSTVA KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA ĆE BITI U PONEDELJAK (12.09.2022. GODINE) U TERMINU OD 10 DO 12 ČASOVA
 
 
 
 
 

 

EKONOMIKA VETERINARSTVA

Poštovane koleginice i kolege, potpise u indeks možete da dobijete u terminu predavanja u ponedelјak, 17.1.2022. godine 13-15 časova (indekse možete da donesete ranije na katedru). Uslov za potpis je prisustvo na svim vežbama. Zbog epidemioloških okolnosti i određenog broja studenata koji su iz tih razloga bili sprečeni, nećemo postavlјati uslov za potpis u pogledu prisustva predavanjima. Ispit ćemo organizovati u sedmici od 7. do 11.2.2022. godine. Rapored ćemo objaviti na osnovu prijavlјenih studenata za ispit i raspoloživih sala. Ispit se polaže iz dva dela: praktični i teoretski deo. Što se tiče ukupne evaluacije bodovanje će se vršiti na sledeći način: predavanja i vežbe nose po 15 poena Praktični deo nosi 20 bodova, a teoretski 50 bodova. Za uspešan praktični deo neophodno je najmanje 11 bodova, a za teoretski najmanje 26 bodova. Molimo vas da se pridržavate svih epidemijskih mera.