Katedra za ekonomiku i statistiku

Početna

Obaveštavamo studente da se planirano predavanja iz predmeta Menadžment veterinarske prakse planirano za 6.3.2020. godine odgađa zbog vanrednih obaveza predmetnih nastavnika.

O terminu nadoknade bićete blagovremeno obavešteni.

PREDAVANJE IZ PREDMETA MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE

UPIS OCENA U INTEKS IZ PREDMETA EKONOMIKA VETERINARSTVA ĆE BITI 19.02.2020. GODINE U 10 ČASOVA

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

UPIS OCENA U INTEKS IZ PREDMETA BIOSTATISTIKA SA INFORMATIKOM ĆE BITI 19.02.2020. GODINE U 9 ČASOVA

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (SAS)

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (SAS)

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ METODOLOGIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA U VETERINARSKOJ MEDICINI (SAS GENERACIJA 2019/20)

SPISAK STUDENATA SA TERMINIMA POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

SPISAK STUDENATA SA TERMINIMA POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

KOLOKVIRANJE VEŽBI I POTPIS IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

POTPISI INDEKSA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE (PROGRAM IZ IX SEMESTRA, IZBORNA OBLAST 2.: UZGOJ, PATOLOGIJA I TERAPIJA FARMSKIH ŽIVOTINЈA)