Katedra za ekonomiku i statistiku

Početna

UPIS OCENA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA, EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU, MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE I BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM KOD DOC. DR SPOMENKE ĐURIĆ ĆE BITI 11.7.2022. GODINE U TERMINU OD 10 DO 12 ČASOVA.
 
UPIS OCENA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA ĆE BITI 11.7.2022. GODINE U TERMINU OD 10 DO 12 ČASOVA
 
REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
 
REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

 

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

 

REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
 
JUNSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM
 
PRAKTIČNI DEO ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
 
ISPIT IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA, MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE I EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
 
ISPIT IZ BIOSTATISTIKE I INFORMATIKE U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
 
REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU
 
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE
 
UPIS OCENA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA I BIOSTATISTIKE I INFORMATIKE U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA I DOC. DR SPOMENKE ĐURIĆ ĆE BITI 03.6.2022. GODINE U TERMINU OD 9 DO 12 ČASOVA.

 

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKA I INFORMATIKA U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA

 
UPIS OCENA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA I DOC. DR SPOMENKE ĐURIĆ ĆE BITI 26.5.2022. GODINE U TERMINU OD 9 DO 12 ČASOVA.
 
REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U MAJSKOM ISPITNOM ROKU
 
REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA
 
REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM
 
ISPIT IZ BIOSTATISTIKE I INFORMATIKE U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU
 
ISPIT IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU

 

ISPIT IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U MAJSKOM ISPITNOM ROKU

 

 

EKONOMIKA VETERINARSTVA

Poštovane koleginice i kolege, potpise u indeks možete da dobijete u terminu predavanja u ponedelјak, 17.1.2022. godine 13-15 časova (indekse možete da donesete ranije na katedru). Uslov za potpis je prisustvo na svim vežbama. Zbog epidemioloških okolnosti i određenog broja studenata koji su iz tih razloga bili sprečeni, nećemo postavlјati uslov za potpis u pogledu prisustva predavanjima. Ispit ćemo organizovati u sedmici od 7. do 11.2.2022. godine. Rapored ćemo objaviti na osnovu prijavlјenih studenata za ispit i raspoloživih sala. Ispit se polaže iz dva dela: praktični i teoretski deo. Što se tiče ukupne evaluacije bodovanje će se vršiti na sledeći način: predavanja i vežbe nose po 15 poena Praktični deo nosi 20 bodova, a teoretski 50 bodova. Za uspešan praktični deo neophodno je najmanje 11 bodova, a za teoretski najmanje 26 bodova. Molimo vas da se pridržavate svih epidemijskih mera.

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM