Katedra za ekonomiku i statistiku

Početna

PLAN NASTAVE IZ EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU ZA ŠKOLSKU 2023-2024. GODINU

 

PLAN NASTAVE IZ MENADŽMENTA VETRINARSKE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2023-2024. GODINU

 

 

PREDAJA INDEKSA ZA UPIS OCENA KOD PROF. DR DRAGE NEDIĆA ĆE BITI 22.2.2024. GODINE U TERMINU OD 9 DO 12 ČASOVA. INDEKSI SE MOGU PREUZETI 23.2.2004. GODINE

 

 

 

UPIS OCENA KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA I DOC. DR BRANISLAVA VEJNOVIĆA ĆE BITI 14.2.2024. GODINE U TERMINU OD 9 DO 11 ČASOVA

 

 

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

SPISAK STUDENATA SA TERMINIMA POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

 

JANUARSKI ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE 9.02.2024. GODINE
MESTO POLAGANJA: AMFITEATAR (9-10 ČASOVA)
  • EKONOMIKA VETERINARSTVA
  • EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI PO NOVOM PROGRAMU)
  • MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE
  • MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE (IZBORNA OBLAST)
MESTO POLAGANJA: KATEDRAZA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU (10-11 ČASOVA)
  • EKONOMIKA VETERINARSTVA (USMENI ISPIT, SEMINARSKI RAD)
MESTO POLAGANJA: KATEDRAZA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU (11-12 ČASOVA)
  • SAS MENADŽMENT U VETERINARSTVU

 

 

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM