Katedra za ekonomiku i statistiku

Početna

TERMINI POLAGANJA ISPITA U SEPTEMBAR 2 ISPITNOM ROKU IZ:

– Menadžment veterinarske prakse (IAS) – 22.9.2023 godine u teminu od 09:00-10:00 časova,

– Ekonomika veterinarstva (IAS) – 22.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Menadžment u veterinarstvu (SAS) – 22.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Ekonomika i menadžment u veterinarstvu (REUPISANI) – 22.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Menadžment veterinarske prakse (IZBORNA OBLAST) – 22.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova.

Ispit će se održati na Katedri za ekonomiku i statistiku.

 

 

SEPTEMBAR 2 IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

TERMINI POLAGANJA ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU IZ:

– Menadžment veterinarske prakse (IAS) – 1.9.2023 godine u teminu od 09:00-10:00 časova,

– Ekonomika veterinarstva (IAS) – 1.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Menadžment u veterinarstvu (SAS) – 1.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Ekonomika i menadžment u veterinarstvu (REUPISANI) – 1.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Menadžment veterinarske prakse (IZBORNA OBLAST) – 1.9.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova.

Ispit će se održati na Katedri za ekonomiku i statistiku.

 

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

 

UPIS OCENA KOD PROF. DR DRGE NEDIĆA ĆE BITI U PETAK (7.7.2023. GODINE) NA KATEDRI ZA EKONOMIKU I STATISTIKU U TERMINU OD 9 DO 11 ČASOVA

 

UPIS OCENA KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA ĆE BITI U ČETVRTAK (6.7.2023. GODINE) NA KATEDRI ZA EKONOMIKU I STATISTIKU U TERMINU OD 9 DO 11 ČASOVA

 

UPIS OCENA KOD DOC. DR BRANISLAVA VEJNOVIĆA ĆE BITI U ČETVRTAK (6.7.2023. GODINE) NA KATEDRI ZA EKONOMIKU I STATISTIKU U TERMINU OD 9 DO 11 ČASOVA

 

UPIS OCENA KOD DOC. DR SPOMENKE ĐURIĆ ĆE BITI U PETAK (14.7.2023. GODINE) NA KATEDRI ZA EKONOMIKU I STATISTIKU U TERMINU OD 10 DO 12 ČASOVA

 

JULSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

TERMINI POLAGANJA ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU IZ:

– Menadžment veterinarske prakse (IAS) – 7.7.2023 godine u teminu od 09:00-10:00 časova,

– Ekonomika veterinarstva (IAS) – 7.7.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Menadžment u veterinarstvu (SAS) – 7.7.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Ekonomika i menadžment u veterinarstvu (REUPISANI) – 7.7.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova,

– Menadžment veterinarske prakse (IZBORNA OBLAST) – 7.7.2023 godine u teminu od 10:00-11:00 časova.

Ispit će se održati na Katedri za ekonomiku i statistiku.

 

 

 

JUNSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

 

TERMINI POLAGANJA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU IZ:

 

EKONOMIKA VETERINARSTVA:

TEST: 23.06.2023. U 12:00 ČASOVA (KATEDRA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU)

 

MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE: 23.06.2023. U 9:00 ČASOVA (AMFITEATAR)

 

MENADŽMENT U VETERINARSTVU (SAS): 23.06.2023. U 11:00 ČASOVA (KATEDRA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU)

 

EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI): 23.06.2023. U 12:00 ČASOVA (KATEDRA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU)

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI POLAGANJA ISPITA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU IZ:

EKONOMIKA VETERINARSTVA31.03.2023. U 9:00 ČASOVA (PREDAVAONICA NA ISHRANI)

MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE31.03.2023. U 9:00 ČASOVA (PREDAVAONICA NA ISHRANI)

EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI): 31.03.2023. U 9:00 ČASOVA (PREDAVAONICA NA ISHRANI)

– IZBORNA OBLAST 2: MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE31.03.2023. U 9:00 ČASOVA (PREDAVAONICA NA ISHRANI)

 

MENADŽMENT U VETERINARSTVU  (SAS): 31.03.2023. U 10:00 ČASOVA (KATEDRA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU)

 

 

 

 

SPISAK STUDENATA SA TERMINIMA POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (SAS)

 

REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA VETERINASRKE PRAKSE

 

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU

 

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

MARTOVSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA

 

MARTOVSKI ISPITNI ROK:

EKONOMIKA VETERINARSTVA: 17.03.2023. U 9:00 ČASOVA (MESTO ODRŽAVANJA: PREDAVAONICA NA KATEDRI ZA ISHRANU I BOTANIKU)

MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE: 17.03.2023. U 9:00 ČASOVA (MESTO ODRŽAVANJA: PREDAVAONICA NA KATEDRI ZA ISHRANU I BOTANIKU)

EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI): 17.03.2023. U 9:00 ČASOVA (MESTO ODRŽAVANJA: PREDAVAONICA NA KATEDRI ZA ISHRANU I BOTANIKU)

IZBORNA OBLAST 2: MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE: 17.03.2023. U 9:00 ČASOVA (MESTO ODRŽAVANJA: PREDAVAONICA NA KATEDRI ZA ISHRANU I BOTANIKU)

SAS – MENADŽMENT U VETERINARSTVU: 17.03.2023. U 10:00 ČASOVA (MESTO ODRŽAVANJA: KATEDRA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU)

 

 

MARTOVSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

KOLEGINICE I KOLEGE, OBAVEŠTAVAM VAS DA U PETAK (10.3.) NEĆEMO IMATI PREDAVANJE IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE. SLEDEĆE PREDAVANJE JE 17.3.2023.GODINE U 8 ČASOVA. S POŠTOVANJEM, PROF. DR DRAGO N. NEDIĆ

 

 

 

STUDENTI KOJI TREBA DA UPIŠU OCENE KOD PROF. NEDIĆA MOGU DONETI INDEKSE 3.3.2023. GODINE U TERMINU OD 9-10 ČASOVA

 

PREDAVANJA IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE I EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU ĆE BITI U PETAK U 8:00 ČASOVA U PREDAVAONICI KATEDRE ZA ISHRANU

 

UPIS OCENA IZ PREDMETA BIOSTATISTIKA SA INFORMATIKOM KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA I DOC. DR BRANISLAVA VEJNOVIĆA ĆE BITI 14.02.2023. GODINE U TERMINU OD 10 DO 11 ČASOVA

 

TERMIN UPISA OCENA IZ PREDMETA BIOSTATISTIKA SA INFORMATIKOM KOD DOC. DR SPOMENKE ĐURIĆ BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN

 

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

 

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA (DAS)

 

UPIS OCENA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA ĆE BITI 13.2.2023. GODINE U TERMINU OD 11 DO 12 ČASOVA

 

 

UPIS OCENA IZ PREDMETA EKONOMIKA VETERINARSTVA KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA I DOC. DR BRANISLAVA VEJNOVIĆA ĆE BITI 13.02.2023. GODINE U TERMINU OD 9 DO 10 ČASOVA

 

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE I INFORMATIKE U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA (DAS)

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (SAS)

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE, EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) I IZBORNE OBLASTI 2: MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE

 

 

BROJEVI INDEKSA STUDENATA KOJI TREBA DA KOLOKVIRAJU PROPUŠTENE VEŽBE IZ PREDMETA EKONOMIKA VETERINARSTVA

 

 

 

 

EKONOMIKA VETERINARSTVA

Poštovane koleginice i kolege, potpise u indeks možete da dobijete u terminu predavanja u ponedelјak, 17.1.2022. godine 13-15 časova (indekse možete da donesete ranije na katedru). Uslov za potpis je prisustvo na svim vežbama. Zbog epidemioloških okolnosti i određenog broja studenata koji su iz tih razloga bili sprečeni, nećemo postavlјati uslov za potpis u pogledu prisustva predavanjima. Ispit ćemo organizovati u sedmici od 7. do 11.2.2022. godine. Rapored ćemo objaviti na osnovu prijavlјenih studenata za ispit i raspoloživih sala. Ispit se polaže iz dva dela: praktični i teoretski deo. Što se tiče ukupne evaluacije bodovanje će se vršiti na sledeći način: predavanja i vežbe nose po 15 poena Praktični deo nosi 20 bodova, a teoretski 50 bodova. Za uspešan praktični deo neophodno je najmanje 11 bodova, a za teoretski najmanje 26 bodova. Molimo vas da se pridržavate svih epidemijskih mera.