Katedra za ekonomiku i statistiku

Početna

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE I INFORMATIKE U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA (DAS)

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (SAS)

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE, EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) I IZBORNE OBLASTI 2: MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE

 

 

BROJEVI INDEKSA STUDENATA KOJI TREBA DA KOLOKVIRAJU PROPUŠTENE VEŽBE IZ PREDMETA EKONOMIKA VETERINARSTVA

 

JANUARSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

 

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

 

DECEMBARSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2022. GODINE ZA APSOLVENTE IZ PREDMETA EKONOMIKA VETERINARSTVA

Ispit će se održati 25.11.2022. godine (petak) u 12:00 časova na Katedri za ekonomiku i statistiku.

Odgovorni nastavnik, Prof.dr Drago Nedić

 

 

SAS I GODINA – OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE IZ IZBORNOG PREDMETA MENADŽMENT U VETERINARSTVU

Nastava iz predmeta Menadžment u veterinarstvu, za specijalizante koji su odabrali ovaj izborni predmet, će se održavati petkom u vežbaonici Katedre za ekonomiku i statistiku, u 14 do 16 časova ili po dogovoru sa odgovornim nastavnikom.

Odgovorni nastavnik: Prof.dr Drago N. Nedić

 

 
 
OKTOBAR 2 ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

OKTOBAR 2 ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA
 
ISPIT IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE I EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) U OKTOBAR 2 ISPITNOM ROKU
 
OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA
 
ISPIT IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE I EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU
 
OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM
 
UPIS OCENA IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE, EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (REUPISANI STUDENTI) I EKONOMIKE VETERINARSTVA KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA ĆE BITI U PONEDELJAK (12.09.2022. GODINE) U TERMINU OD 10 DO 12 ČASOVA
 
 
 
 
 

 

EKONOMIKA VETERINARSTVA

Poštovane koleginice i kolege, potpise u indeks možete da dobijete u terminu predavanja u ponedelјak, 17.1.2022. godine 13-15 časova (indekse možete da donesete ranije na katedru). Uslov za potpis je prisustvo na svim vežbama. Zbog epidemioloških okolnosti i određenog broja studenata koji su iz tih razloga bili sprečeni, nećemo postavlјati uslov za potpis u pogledu prisustva predavanjima. Ispit ćemo organizovati u sedmici od 7. do 11.2.2022. godine. Rapored ćemo objaviti na osnovu prijavlјenih studenata za ispit i raspoloživih sala. Ispit se polaže iz dva dela: praktični i teoretski deo. Što se tiče ukupne evaluacije bodovanje će se vršiti na sledeći način: predavanja i vežbe nose po 15 poena Praktični deo nosi 20 bodova, a teoretski 50 bodova. Za uspešan praktični deo neophodno je najmanje 11 bodova, a za teoretski najmanje 26 bodova. Molimo vas da se pridržavate svih epidemijskih mera.