Katedra za ekonomiku i statistiku

Početna

OBAVEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE DRUGI KOLIKVIJUM IZ PREDMETA MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE ODRŽATI 01.06.2018. GODINE U 11:00 ČASOVA U PREDAVAONICI KATEDRE ZA ISHRANU. PITANJA NA DRUGOM KOLOKVIJUMU ĆE SE ODNOSITI NA PREDAVANJA OD 8-15. ISPITNA PITANJA ĆE DA BUDU IZ OBAVEZNOG UDŽBENIKA (Menadžment veterinarske prakse) I PREZENTACIJA SA PREDAVANјA. POLAGANјU KOLOKVIJUMA MOGU DA PRISTUPE STUDENTI KOJI SU POLOŽILI PRVI KOLOKVIJUM.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Drago N. Nedić

 

 

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE