Katedra za ekonomiku i statistiku

Ekonomika i menadžment u veterinarstvu