JUNSKI ISPITNI ROK IZ MENADŽMENTA U VETERINARSTVU (SAS)

JUNSKI ISPITNI ROK IZ:

 • EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI PO NOVOM PROGRAMU)
 • MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE

ODRŽAĆE SE 27.06.2024. GODINE U 10 ČASOVA

MESTO POLAGANJA ĆE NAKNADNO BITI OBJAVLJENO

JUNSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINASTVA

JUNSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

JUNSKI ISPITNI ROK IZ BIOSTATISTIKE I INFORMATIKE U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA

MAJSKI ISPITNI ROK ZA APSOLVENTE IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

MAJSKI ISPITNI ROK IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA ZA APSOLVENTE

MAJSKI ISPITNI ROK ZA APSOLVENTE ODRŽAĆE SE 20.05.2024. GODINE

MESTO POLAGANJA: STUDENTSKA RAČUNARSKA UČIONICI KATEDRE ZA EKONOMIKU I STATISTIKU (10:00 ČASOVA)

 • EKONOMIKA VETERINARSTVA
  • PRAKTIČNI DEO ISPITA – 17.05.2024. GODINE U TERMINU OD 10 ČASOVA
 • EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI PO NOVOM PROGRAMU)
 • MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

ISPIT IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU-DOPUNA TERMINA

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

TERMINI POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

ISPIT IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE, IZ OPRAVDANIH RAZLOGA, OBAVEŠTAVAMO VAS DA PREDAVANJE IZ MENADŽMENTA VETERINARSKE PRAKSE KOJE JE BILO PLANIRANO ZA SUTRA (05.04.2024.) NEĆE BITI ODRŽANO.

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

MARTOVSKI ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE 29.03.2024. GODINE

MESTO POLAGANJA: PREDAVAONICA KATEDRE ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA (9:30-10:30 ČASOVA)

 • EKONOMIKA VETERINARSTVA

 • EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI PO NOVOM PROGRAMU)

ISPIT IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA U MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU

Obaveštavamo studente koji slušaju predavanja iz predmeta Menadžment veterinarske prakse i Ekonomika i menadžment u veterinarstrvu (reupisani studenti) da će se predavanja održavati petkom od 8 časova u predavaonici Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla.

Odgovorni nastavnik, prof.dr Drago N. Nedić

 

 

Studenti koji nisu upisali ocenu u indeks kod prof.dr Drage N. Nedića mogu da to učine u petak, 1.3.2024 godine od 9-10 časova (u kabinetu profesore broj 137).

 

 

PLAN NASTAVE IZ EKONOMIKE I MENADŽMENTA U VETERINARSTVU ZA ŠKOLSKU 2023-2024. GODINU

PLAN NASTAVE IZ MENADŽMENTA VETRINARSKE PRAKSE ZA ŠKOLSKU 2023-2024. GODINU

 

 

PREDAJA INDEKSA ZA UPIS OCENA KOD PROF. DR DRAGE NEDIĆA ĆE BITI 22.2.2024. GODINE U TERMINU OD 9 DO 12 ČASOVA. INDEKSI SE MOGU PREUZETI 23.2.2004. GODINE

UPIS OCENA KOD PROF. DR MILORADA MIRILOVIĆA I DOC. DR BRANISLAVA VEJNOVIĆA ĆE BITI 14.2.2024. GODINE U TERMINU OD 9 DO 11 ČASOVA

 

REZULTATI ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

REZULTATI PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

 

REZULTATI ISPITA IZ BIOSTATISTIKE SA INFORMATIKOM

 

SPISAK STUDENATA SA TERMINIMA POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA IZ EKONOMIKE VETERINARSTVA

JANUARSKI ISPITNI ROK ODRŽAĆE SE 9.02.2024. GODINE
MESTO POLAGANJA: AMFITEATAR (9-10 ČASOVA)
 • EKONOMIKA VETERINARSTVA
 • EKONOMIKA I MENADŽMENT U VETERINARSTVU (REUPISANI PO NOVOM PROGRAMU)
 • MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE
 • MENADŽMENT VETERINARSKE PRAKSE (IZBORNA OBLAST)
MESTO POLAGANJA: KATEDRAZA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU (10-11 ČASOVA)
 • EKONOMIKA VETERINARSTVA (USMENI ISPIT, SEMINARSKI RAD)
MESTO POLAGANJA: KATEDRAZA ZA EKONOMIKU I STATISTIKU (11-12 ČASOVA)
 • SAS MENADŽMENT U VETERINARSTVU