Saradnici Katedre za ekonomiku i statistiku učestvuju u međunarodnoj saradnji Fakulteta sa drugim ustanovama. Učestvovali su na svetskim veterinarskim kongresima u Solunu i Moskvi. Pored toga, učestvovali su i na međunarodnim skupovima iz oblasti ekonomike i organizacije veterinarskih mera i reprodukcije u svinjarstvu, organizacije uzgoja, proizvodnje i zdravstvene zaštite svinja. Članovi Katedre održavaju kontakte sa Institutom za biometriku Veterinarske visoke škole u Hanoveru i odgovarajućim nastavnim jedinicama Veterinarskog fakulteta u Berlinu. Katedra ima razvijenu saradnju sa odgovarajućim nastavnim jedinicama na veterinarskim fakultetima u Zagrebu i Sarajevu, kao sa Poljoprivrednom fakultetom Univerziteta u Beogradu. U obradi pojedinih naučnih tema i projekata, Katedra sarađuje sa sledećim radnim organizacijama: SOZR PIK „Tamiš“, SOUR PKB „Farma svinja“ u Surčinu, „Farma krava 13 Maj“ u Dobanovcima, ZZ „Jedinstvo“ u Velikom Popoviću, Veterinarskom dijagnostičkom stanicom u Kraljevu, Složenom zemljoradničkom zadrugom „Sava Cvetković“ u Jagodini. Prostorije koje Katedra za ekonomiku i statistiku trenutno koristi neznatno su proširene, i od 1995. do 2009. godine nalaze se na drugom i delom na prvom spratu centralne zgrade Fakulteta. Sa proširenjem i preseljenjem u nove prostorije, na Katedri je osnovana Laboratorija za informatiku, za izvođenje praktične nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama. Laboratorija za informatiku snabdevena je potrebnom opremom (računari, video projektor …), a svi računari su povezani Internet mrežom. Od 1996. godine, kada je Fakultet povezan sa akademskom internet mrežom, računari nastavnika i saradnika na Katedri su umreženi. Kupovinom računarske opreme i uvođenjem Interneta stvorene su osnovne pretpostavke za kvalitativno poboljšanje izvođenja teorijske i praktične nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama, kao i poboljšanje uslova za naučni i stručni rad. U cilju stručnog osposobljavanja i sticanja osnovnog znanja iz računarskih i informacionih tehnologija, kao i permanentne edukacije, nastavnici i saradnici Katedre su organizovali školu računara. Polaznici škole računara bili su studenti i zaposleno osoblje Fakulteta, kao i veterinarski stručnjaci iz veterinarskih stanica i instituta. Nastavnici i saradnici Katedre su uključeni u sistem permanentne edukacije diplomiranih veterinara na domaćim naučnim skupovima i kongresima, kao organizatori skupova a i kao nosioci uvodnih predavanja po pozivu iz oblasti ekonomike i menadžmenta, koje organizuju Srpsko veterinarsko društvo, Veterinarska komora Srbije i Uprava za veterinu. Katedra za ekonomiku i statistiku uspešno sarađuje sa kolegama sa fakulteta veterinarske medicine u Sarajevu, Zagrebu i Skoplju, veterinarskim institutima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Pančevu, Nišu, Požarevcu, Jagodini i Skoplju, Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Katedra uspešno sarađuje i sa kolegama koji rade u poljoprivrednim kombinatima (PIK „ Tamiš“; Pančevo, PIK „ Bečej“, Bečej; PKB „Beograd“, Beograd; PD „MZ Uniprom“, Požarevac), kao i sa kolegama iz velikog broja veterinarskih stanica u Srbiji. U cilju stručnog usavršavanja, nastavnici Katedre su imali organizovane studijske boravke u Solunu, Sofiji, Parizu, Minhenu i Lionu.